Avantera este companie de consultanţă care adresează necesităţile organizaţiilor pe patru nivele: strategic, operaţional, cultural-motivaţional şi al infrastructurii, în special al celei de TI. În cei 15 ani de existenţă a pus la dispoziţia beneficiarilor soluţii adecvate pentru dinamizarea şi accelerarea dezvoltării lor sistematice, continue, durabile, pe baze solide şi orientarea activităţii lor spre excelenţă, utilizând cele mai moderne instrumente şi tehnici de management.

Cursurile desfășurate de Eurotraining Solution S.R.L. (http://www.e-trainings.ro/) se adresează domeniului tehnic (electrotehnică, sisteme electroenergetice, măsurări și instrumentație electrică, mentenanță industrială, automatizări industriale, IT și telecomunicații). Oferta companiei include și programele de formare profesională care fac apel la interesul public general, din domenii cum ar fi: management, leadership, investiții, administrare si servicii, marketing și resurse umane, limbi moderne, relații publice și comunicare.

Activitatea de bază a companiei este “Formarea inițială și continuă a adulților” în toate domeniile de activitate, bazată pe standardele ocupaționale autorizate de către Ministerul Educației Naționale prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC.) și  Consiliul Național de Formare profesională a Adulților (CNFPA).

Eurotraining Solution S.R.L. oferă cursuri de formare profesională pentru persoane fizice, angajate la societăți publice sau private, care activează în diferite ramuri economice (transportul și distribuția energiei electrice, întreținere spații industriale, petrol si gaze, inginerie și servicii de consultanță, proiectarea instalațiilor electrice și mentenanță, cercetare și dezvoltare, TIC, administrație publică).

Eurotraining Solution S.R.L. are implementat un sistem de management al calității (SMC), în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001: 2015 și este certificată de TUV Austria Cert Gmbh pentru a oferi servicii de formare profesională a adulților și servicii de consultanță și management tehnic.

CCD București (http://www.ccd-bucuresti.org/)  este furnizorul principal de cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar bucureștean fiind promotorul schimbării și inovării necesare în sistem.

Activitatea  sa se derulează în colaborare cu instituții academice, biblioteci, organizații guvernamentale și ONG-uri având misiunea să promoveze dezvoltarea și inovarea în contextul reformei educaționale din România și să asigure cadrul propice pentru dezvoltarea profesională și personal a personalului din învățământul preuniversitar.

CCD Bucuresti și-a dezvoltat activitatea prin experiența acumulată an de an prin aplicarea celor mai bune prectici și celor mai moderne tehnici didactice. Deasemenea,  oferă o mare varietate de programe educaționale și cursuri de formare profesională care acoperă toate ariile curiiculare și care au o durătă variabilă ce depinde de obiectivele fiecărui program, de exemplu: didactica disciplinelor școlare, educarea caracterului, comunicare și negociere, management, leadership, limbi străine, calitate în educație, incluziune social, etc.

UPB – Universitatea Politehnica din București (www.upb.ro) este cea mai veche si prestigioasa universitate tehnică din Romania, fiind singura universitate din Romania care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A) pentru toate programele de studii, obținând în 2015 reconfirmarea acreditării, cu grad înalt de încredere,  de către  Agenția Romana pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior.

Misiunea asumată a Universității Politehnica din București vizează educația, cercetarea și inovarea în vederea dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere, pentru o dezvoltare sustenabilă a mediului economic și social. Cercetarea științifică reprezintă o componentă esențială a universității, rezultatele obținute la nivel național și internațional fiind unanim recunoscute pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea unor domenii de înaltă tehnologie.

Universitatea Politehnica din București este preocupată permanent de modernizarea actului educațional prin dezvoltarea, testarea și implementarea de noi tehnologii educaționale, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, printr-un dialog activ cu universități de prestigiu din Europa și din întreaga lume. Experiența dobândită în ultimii 10 ani demonstrează preocuparea pentru creșterea rolului tehnologiilor informației și comunicării în procesele de predare și învățare,  cum este spre exemplu platforma Moodle  utilizată pentru cursuri online.

În același timp universitatea își păstrează și dimensiunea socială, de preocupare pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților și promovarea cetățeniei active și angajate, asumându-și astfel  conceptul de universitate inovatoare în ceea ce privește formarea capitalului uman.

Universitatea Maribor (www.um.si) este o universitate publică ce acoperă toate disciplinele științifice clasice, axată pe modernizare și inovație, cooperare internațională, competiție și multidisciplinaritate.

Universitatea Maribor este o instituție cu deschidere largă, angajată în promovarea excelenței în educație, extinderea cunoașterii prin cercetare fundamentală și aplicată și expresie creativă și artistică. UM își propune să promoveze parteneriatele cu lumea afacerilor, administrația publică și organizațiile neguvernamentale cu scopul îmbogățirii conținutului învățării, cercetării și procesului de creație prin pregătirea și formarea unor cetățeni angajați, întărirea valorilor etice și democratice și responsabilitate civică, adresarea problemelor critice din societate, protejarea mediului înconjurător, promovarea dezvoltăii sustenabile și participarea la binele public.

Universitatea Maribor furnizează oportunități egale studenților și îmbrățișează ca valori fundamentale libertatea de gândire și expresie și combaterea discriminării. Din 2011, Universitatea Maribor are un centru de cariere care sprijină studenții și absolvenții în dezvoltarea carierelor lor. Principalele activități includ consiliere în carieră și coaching, oferind informație detaliată cu privire la oportunitățile în carieră și dezvoltare, evenimentele pe aceste teme, cursuri, seminarii, ateliere de lucru, discuții și întâlniri. Studenții și absolvenții pot obține informații cu privire la locurile de muncă disponibile și programele de internship în Slovenia și în afara țării.

Universitatea din Ruse ”Angel Kanchev” (https://www.uni-ruse.bg/en), fondată în 1945 cu 8 facultăți, 130 de laboratoare și 26 de alte facilități și peste 190 de studenți la nivel de doctorat a participat cu succes în mai mult de 200 de proiecte internaționale cum ar fi TEMPUS, FP7, COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ”BULGARIA-ROMÂNIA”.

Unul dintre punctele forte ale Universității din Ruse este oportunitatea de a avea membri în corpul profesoral din diferite domenii științifice, participanți într-o multitudine de activități naționale și internaționale legate de antreprenoriat, inovare, dezvoltare tehnologică pentru diferite industrii, transfer de tehnologie, ecologie, sănătate, bunăstare socială, etc.

Universitatea din Ruse ”Angel Kanchev” are un număr de centre specializate printre care Centrul de studii, Centrul pentru educație continuă, Centrul pentru învățare la distanță, Sectorul de cercetare, Centrul de cariere universitare, Centrul pentru cooperare internațională și mobilitate, Centrul pentru antreprenoriat.

Universitatea din Ruse ”Angel Kanchev” dispune de o vastă experiență în proiectarea și implementarea de programe educaționale și cursuri pentru diferiți deținători de interese, în particular în dezvoltarea afacerilor sustenabile, managementul sistemelor socio-economice, antreprenoriat și inovație și, din 2014, Universitatea din Ruse participă foarte activ în Conceptul HEInnovate al Comisiei Europene.