Finanțator: ERASMUS +, axa KA2. Parteneriate strategice în domeniile educației, formarii și tineretului

Cod proiect: 2016-1-RO01-KA203-024476

Titlu proiect: Innovative solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses

 

Descrierea proiectului:

Prioritățile formulate de strategia în domeniul educației și instruirii ET2020 vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale  ale absolvenților învățământului universitar prin dezvoltarea de parteneriate între universități și mediul de afaceri.

Proiectul “edu4society” vizează racordarea la nevoile profunde ale societății moderne pentru o mai bună coeziune socială, un comportament civic și o promovare activă a valorilor de echitate și dreptate socială. Prin intermediul arhitecturii propuse, proiectul urmărește activarea potențialului de transferabilitate a produselor intelectuale și către alte sectoare de activitate precum mediul de afaceri și educația adulților.

 

Obiectivele proiectului:

 1. Definirea și evaluarea nevoilor de formare în domeniul responsabilității sociale și eticii în afaceri prin implicarea factorilor interesați din educație, cercetare, business și societatea civilă.
 1. Capacitarea potențialului de cunoaștere în domeniul responsabilității sociale, eticii în afaceri și a comportamentului civic prin implicarea studenților, profesorilor, experților și a practicienilor din mediul de afaceri în dezvoltarea, testarea și îmbunătățirea soluției inovatoare de învățare propusă de proiect și a modulelor cu utilizarea multiplă.
 1. Dezvoltarea potențialului de cooperare între țările partenere (Romania, Slovenia și Bulgaria) pentru îmbogățirea cunoștințelor și abilităților civice, sociale și de comportament responsabil ale studenților, profesorilor, experților și a practicienilor din mediul de afaceri prin implicarea activă în  derularea soluției inovatoare de învățare propusă de proiect.
 1. Promovarea cetățeniei active, a valorilor de echitate și dreptate, a bunelor practici în domeniul de afaceri la nivel local și în țările partenere, în vederea diseminării către factorii interesați a beneficiilor responsabilității sociale în plan educațional, economic și social.

 

Activitățile proiectului:

Rezultate intelectuale:

 1. Programă inovativă de învățare în domeniul responsabilității sociale și civice
 2. Pachet inovativ de învățare cu module și resurse digitale în domeniul responsabilității sociale și civice
 3. Platformă inovativă de învățare îmbogățită cu schimb de bune practici în domeniul responsabilității sociale și civice

Programe intensive de învățare:

 • Primul program de studiu intensiv (5 zile) organizat și derulat de Universitatea Politehnica din București, Romania, cu titlul  “Educația inovatoare – premisă a dezvoltării cunoștințelor în domeniul responsabilității sociale și a competențelor civice”, perioada: iunie-iulie  2017;
 • Al doilea program de studiu intensiv (5 zile) organizat și derulat de Universitatea din Maribor, Slovenia,   cu titlul     Dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil prin colaborarea dintre universități și mediul de afaceri“, perioada: iunie-iulie 2018.

Evenimente de multiplicare:

 1. Evenimentul de multiplicare derulat în Romania: “Inovarea în sistemul educațional: factor de succes pentru construirea unui comportament responsabil social în mediul de afaceri”, 2017.
 2. Evenimentul de multiplicare derulat în Slovenia: “Dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil prin implicarea activă a tuturor factorilor interesați”, 2018.
 3. Evenimentul de multiplicare derulat în Bulgaria: “Importanța strategică a cooperării sustenabile dintre universități, mediul de afaceri și reprezentanții statului”, 2018.